mascara facial

COVID 19

neurriak

protokoloa

LAZKAO TXIKI MUSIKA ESKOLAKO IKASLEENTZAT PROTOKOLO ETA PREBENTZIO ETA/EDO BABES NEURRIAK NORMALTASUN BERRIAN.

Protokolo honen helburua beharrezko segurtasun neurriak ezartzea da COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko, ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuak ezarritako normaltasun berrirako trantsiziorako 3.fasea gainditu ondoren.

Prebentzio eta auto-babeseko neurrietan segurtasuna bermatu nahi da Lazkao Txiki Musika Eskolatik.

SEGURTASUN, HIGIENE ETA PREBENTZIO NEURRIAK

  1. Musukoa eta pertsonen arteko espazioa erabili beharko da ikasgelan: Ikasleak dagokien geletara musukoarekin iritsiko dira eta denbora guztian jantzita erabiliko dute. Ikasgelan, irakasleak dagokionean (azalpenen bat emateko beste modurik ez dagoenean) bakarrik kenduko du musukoa eta beti ere, pertsonen arteko distantzia 1,5 metrotakoa bada.

  2. Eremu komunak eta seinaleak: Geletarako sartu / irtenak modu antolatuan eta kontrolatuan egingo dira. Debekatuta dago musika eskolako pasiloetan zain egotea. Klasetik klasera, irakaslea jaitsiko da beheko atera ikaslearen bila. Bitartean, ikasleak distantzian mantenduz itxarongo du kalean eta beti ere musukoa jantzita. Musika Eskolara sartu / irten guztiak eskaileretatik egingo dira, hau ezinezkoa den kasuetan bakarrik erabiliko da udaletxeko igogailua.

  3. Pertsonen zirkulazioa: Jendea pilatu ez dadin, klasea baina 5 minutu lehenago iritsiko da ikaslea zentroko atera. Ikasleak kalean itxarongo dute bere irakaslea bila jaitsi arte eta zain dauden bitartean, 1,5metroko distantzia mantentzen saiatuko dira.

  4. Edukiera eta eremu seguruak: Gela bakoitza aforo limitatuaz dago hornituta eta aforo hori ezingo da inongo salbuespenik gabe gainditu.

  5. Higiene pertsonala: Musika eskolara sartzean eta gelara sartzean, gel hidroalkoholikoa izango da eskura eta eskuak higienizatuko dira, bai ikasgelara sartzean eta baita bertatik irtetzean ere.

  6. Prebentzio eta detekzio goiztiarreko neurriak: Momenturen batean ikasleren bat gaizki badago, horren berri eman beharko dio irakasleari eta irakasleak tenperatura hartzeko termometro infragorria erabiliko du. 37 graduko tenperatura badu, pertsonen arteko distantzia 2metrotara zabalduko da eta kutsatzeko arriskua ekiditeko, familiei jakinaraziko zaie norbait bila etortzeko.

7. Espazioen aireztapena: Gelen aireztapena ahal den neurrian, klasetik klasera egingo da giroaren garbiketa erraztuz eta maiztasun berdinarekin, irakasle bakoitzak gelako material guztia desinfektatuko du horretarako produktu egokiak erabiliz.

IKASLEEK BETE BEHARREKOAK

Ikasturte hasiera honetan ezinbestekoa izango da musika eskolan segurtasuna bermatzeko zenbait neurri errespetatzea.

1. Ikasleek ezin dute musika eskolara joan sukarra (>37oC) badute. Horrek esan nahi du familiek musika eskolara iritsi aurretik tenperatura hartu behar dietela.

2.Pertsona bakarra joango da musika eskolara ikaslea lagunduaz eta ahal den neurrian pertsona bera izango da beti.

3. Laguntzaile hauek musika eskolan sartu ahal izateko, aldez aurretik hitzordua jarri beharko dute edo horretarako baimena izan beharko dute.

4. Laguntzaileak ezin izango dira musika eskolan geratu.

5.Haur guztiek izan beharko dute beren musukoa, musika eskolako gunean erabiltzeko higiene-baldintzak bermatuko dituena.

6.Familiak lankidetzan arituko dira musika eskolak oinarrizko higiene-ohiturak babesteko eta errazteko helarazitako jarraibideekin, hala nola:

1. Musika eskolako seinaleak errespetatzea 2. Musukoa erabiltzea 3. Eskuak garbitzea.

7. Ikasle bate sintomak baditu musika eskolan, familiari jakinaraziko zaio; beraz, kontakturako beharrezkotzat jotzen diren telefono zenbakiak eman beharko dira (bat baino gehiago ematea gomendatzen da).

8. Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutorea edo idazkaria jakinaren gainean edukiko du eta aldaketa esanguratsuak jakinaraziko dizkio.

9. Ikasleen gurasoek edo tutoreek eremu emozionalari buruz egoki deritzote informazio guztia helaraziko diote beren semearen edo alabaren tutureari, eremu horretan COVID-19 testuinguruari lotutako gabezia/zailtasunen bat aurreikusten denean.

  • Horrez gain, konfinamentu edo isolamentu kasuetan, lehen bait lehen musika eskolan jakinaraztea eskatzen dugu, hori horrela dela justifikatzen duen mediku agiria bidaltzearekin batera. Horrela gertatzen den kasuetan, ikasleari dagozkion klaseak on-line emango zaizkio.

  • Ikasle bakoitzak klasera etxetik dagokion materiala (karpetak, liburuak, arkatzak, boligrafoak, etab.) ekartzea eskatzen dugu, baita ura edateko boteilatxoa ere, egarri den kasuetan ikasle bakoitzak berea izan dezan.

  • Instrumentu edo materiala klasea baino lehen musika eskolan uzteko aukera dago, beti ere bulego orduetan eta aurrez abixatu.

  • Idazkaritza zerbitzua, astelehenetik ostegunera 11:00tatik 18:00tara dago. Bertara joan aurretik ordea, aurretik hitzordua hartzea beharrezkoa da telefonoz deituta: 943 08 68 69.

Denon artean neurri hauek jarraituz , ingurune ahalik eta seguruena sortzea da asmoa. Zuen prestutasuna eskertuz agurtzen gara.

Gogoraraztekoa da, beharrezkoa dela COVID-19ren bilakaeraren inguruan informatuta izatea iturri ofizial eguneratuen bidez, bai sintomatologiari dagokionez, bai transmisioa prebenitzeko moduari dagokionez.

Informazio hori etengabe eguneratuta dago Osasun Sailaren webgunean:

http://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria (euskaraz)

http://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/ (gaztelaniaz)

LAZKAO TXIKI MUSIKA ESKOLAN espazioa higienizatzeko neurri bereziak hartu dira desinfektatzeko produktuekin. Gainera, garbiketa hori modu erregularrean egingo da ikastetxean oro har eta bereziki erabiltzen diren geletan behar den guztietan. Erabiltzaile guztien segurtasuna eta osasuna da gure lehentasuna.

LTME

HERRIAK HERRIARENTZAKO MUSIKA ESKOLA